ระบบคิวอัตโนมัติ : บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | Infinite Technology Corporation : ระบบคิว ระบบบัตรคิว เครื่องกดบัตรคิว เครื่องจัดลำดับคิว ระบบจอดรถ
TH | EN
OUR PRODUCT
INFINITE  Parking Guidance System


ระบบแนะนำที่จอดรถอัจฉริยะเริ่มทำการคิดค้นและทำการผลิตเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ เพื่อให้ผู้ใช้รถทราบถึงจำนวนและตำแหน่งจอดรถที่ว่างในลานจอดรถ ทำให้ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะจอดรถในชั้นหรือโซนใด และเมื่อผู้ขับขี่นำพาหนะเข้าที่ช่องจอดรถ ระบบจะมีตัว SENSOR ที่มีการติดตั้งบริเวณเหนือช่องจอดรถ จะทำงานตรวจจับว่าในขณะนั้นมีรถจอดอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีรถจอดอยู่ SENSOR ก็จะแสดงที่จอดรถว่างเป็นสัญญาณไฟสีเขียวแต่เมื่อมีรถมาจอดในตำแหน่งนั้นแล้วสัญญาณไฟสีเขียวก็จะดับลง ทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องวนหาที่จอดรถ ทั้งนี้ข้อมูลจากช่องจอดรถที่แสดงตำแหน่งว่างจะถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง ระบบส่วนกลางจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปแสดงยังป้ายแสดงในลานจอดรถ ว่าชั้น หรือโซนใดที่ยังมีพื้นที่ในการจอดรถ

ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403
E-mail : sales@innetweb.com

 
INFINITE Parking Management System
ระบบบริหารการจัดการการจอดรถ เป็นระบบที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเงินหรือจัดระเบียบการใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุมทางเข้า-ออกของยานพาหนะ ให้สามารถรองรับปริมาณยานพาหนะได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของยานพาหนะที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการ 
ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403
E-mail : sales@innetweb.com

INFINITE AUTOMATED PARKING SYSTEM 

 

 

 Automated Parking  System ระบบบริหารจัดการลานจอดรถ อัตโนมัติ


เป็นระบบในการจัดเก็บเงินหรือจัดระเบียบการใช้ที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก และควบคุม ทางเข้า-ออก

ของยานพาหนะ ให้สามารถรองรับปริมาณยานพาหนะได้อย่างเป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของยานพาหนะที่เข้ามาใช้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการ 

 

  ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403 E-mail : sales@innetweb.com

 

 

 


 

 


INFINITE Smart Locker
 NEW!


        Infinite Smart Locker  คือ  ล็อคเกอร์อัจฉริยะ  สามารถส่งข้อความ sms ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้รับ

แจ้งพิกัดสถานที่ของตู้รับฝาก(ตรวจสอบได้ทันที จาก Google Map )และรับรหัสในรูปแบบ QR Code

เพื่อเป็นหลักฐานการเปิดตู้รับของ

 

      ล็อคเกอร์อัจฉริยะ  รองรับการใช้งานได้หลากหลาย  เช่นลูกค้าองค์กรและลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการส่งของ

ให้กับผู้สั่งซื้อของ Online หรือการรับฝากของประเภทต่างๆ โดยรองรับการชำระแบบเติมเงิน  (prepaid)

และแบบรายเดือน (postpaid ) ทั้งยังรองรับการชำระเงินด้วยธนบัตรและเหรียญ รวมทั้งสามารถทอนเงินเป็นเหรียญได้

 

*****ข้อมูลการทำรายการทั้งหมดรวมถึงสถานะของตู้จะถูกส่งไปยัง Cloud Server เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถออกรายงานและสามารถตรวจสอบสถานะ การส่ง-รับ แบบ Real time ได้ *****


ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403 E-mail : sales@innetweb.com

INFINITE Queuing Management System
ระบบคิวอัตโนมัติ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบงานที่มีผู้ใช้จำนวนมาก โดยระบบเป็นตัวจัดลำคิวให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้งานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งยังรวดเร็ว  เป็นระเบียบ ทันสมัยและสามารถลดต้นทุนให้กับหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานและรายงานข้อมูลการใช้งานได้อีกด้วย 
ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403
E-mail : sales@innetweb.com

 

INFINITE Q-Easy 

      NEW!


  อินฟินิท คิว-อีซี่ (INFINITE Q-Easy) นวัตกรรมล่าสุดจาก อินฟินิท ผู้นำด้านระบบจัดการคิวอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น

  สำหรับบริษัท ร้านค้าขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน ทนทาน ช่วยจัดการธุรกิจของท่านให้

  ราบรื่น รวดเร็ว เพิ่มผลกำไร สร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

  ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403 E-mail : sales@innetweb.com

 INFINITE Mobile Charger


 เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ (Mobile Charger )มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความ

  ต้องการของลูกค้า ในยุคที่สมาร์ทโฟนกำลังได้รับความนิยม มีช่องรองรับบริการชาร์จสูงสุด10ช่อง และมีหัว

  ชาร์จรองรับหลากหลายรูปแบบ พร้อมมีระบบรหัสล็อกกันขโมยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินผู้ที่มาใช้

  บริการ รวมทั้ง มีจอ LED Display สามารถใช้เป็นพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้า ต่อยอดสร้างกำไรให้

  กับผู้ประกอบการอีกด้วย


  ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403 E-mail : sales@innetweb.com

INFINITE Smart Pass System
ระบบไม้กั้นอัจฉริยะ ใช้สำหรับควบคุมรถยนต์ เข้า-ออก ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกการเปิด-ปิด ทั้งนี้ไม้กั้นอัจฉริยะแบบอัตโนมัติใช้เทคโนโลยี RFID มีระยะการอ่าน 2-5 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยการให้บริการกับยานพาหนะที่เป็นสมาชิก ระบบจะมีการบันทึก จัดทำรายงานวัน-เวลา และการเข้า-ออก ของยานพาหนะที่เข้ามาบริการในแต่ละวัน
ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403
E-mail : sales@innetweb.com
INFINITE RFID Solution
ผลิตภัณฑ์ INFINITE RFID เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 ใช้ Microchip จากบริษัทชั้นนำของโลก มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ RFIDต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.approval No.A56013-08) รองรับการนำไปใช้งาน ทั้ง In Door และ Out Door สามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในขบวนการต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น งานตรวจติดตามสินค้าคงคลัง งานควบคุมการเข้าออกของบุคคล ทั้งนี้บริษัทมีทีมวิศวกรผู้ออกแบบ Software รองรับ Application ใหม่ๆ ตามความต้องการ
ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403
E-mail : sales@innetweb.com
INFINITE e-Red BOX / e-Guard Pro
ตู้ตรวจการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบบริหารจัดการการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตู้สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ติดตั้งได้ง่าย สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมรูปแบบการทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของงานด้านเอกสาร ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ตรวจตราความปลอดภัยและยังสามารถพูดคุยกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403
E-mail : sales@innetweb.com

INFINITE SOS CALL POINT

 

 

  ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติ (SOS CALL POINT) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการประสานงาน

  แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายให้หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการประชาชนรับ

  ทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อกดปุ่มที่ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบจะส่งเสียง

  และภาพผู้แจ้งเหตุ ไปยังศูนย์ควบคุมได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากภายในตู้มีการติดตั้งระบบ

  โทรศัพท์และกล้องบันทึกภาพวีดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุได้ทันที

 

  ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403 E-mail : sales@innetweb.com

INFINITE Printaxi
เป็นระบบพิมพ์ใบเสร็จที่สามารถดูรายละเอียดได้ครบถ้วน เช่น บริษัท บุคคล เบอร์โทรศัพท์ วัน-เวลาที่เริ่มต้น วัน-เวลาที่สิ้นสุด และระยะทางซึ่งสามารถนำไปตรวจสอบค่าโดยสารได้ ในกรณีที่ผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้ภายในรถผู้โดยสารสามารถติดตามได้โดยง่าย ระบบนี้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมขนส่งอย่างเข้มงวด โดยให้สามารถทำงานในเขตร้อนชื้นของประเทศไทยได้ หมดปัญหาเรื่องอะไหล่เพราะไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งมีบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว
ติดต่อฝ่ายขาย: 02-573-4400 ต่อ 408,403
E-mail : sales@innetweb.com

  

Company Profile click download

 

Q-Easy Version Thai click download

 

Q-Easy Version Eng click download

  

SOS call point click  download

 

 

 

 

 

 

OUR COMPANY

บริการของเรา

แจ้งปัญหาการใช้งานCall Center : 02-573-4400,089-106-8352/ Services Engineer(ระบบParking):087-866-4429,084-210-2102/ Services Manager:088-008-9336/ E-mail Address:service@innetweb.com ,phetsak@innetweb.com
อ่านต่อ

ข่าว อินฟินิท